๑۩۞۩๑ ♥(¯`•▒»¦ηЋǿċ_ßµị_¦«▒• ´¯)♥๑۩۞۩๑

—»™ †...—Thäñh—...†™« —
 
Trang ChínhTrang Chính  CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 chuong8- Ham ban, dinh nghia phep toan cho lop

Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 45
Join date : 11/12/2010
Age : 27
Đến từ : Ha Noi

Bài gửiTiêu đề: chuong8- Ham ban, dinh nghia phep toan cho lop   Thu Dec 16, 2010 2:01 pm

CHƯƠNG 8
HÀM BẠN, ĐỊNH NGHĨA PHÉP TOÁN CHO LỚP

Hàm bạn
Định nghĩa phép toán cho lớp

I. HÀM BẠN (FRIEND FUNCTION)
1. Hàm bạn
Để một hàm trở thành bạn của một lớp, có 2 cách viết:
Cách 1: Dùng từ khóa friend để khai báo hàm trong lớp và xây dựng hàm bên ngoài như các hàm thông thường (không dùng từ khóa friend). Mẫu viết như sau:
class A
{
private:
// Khai báo các thuộc tính
public:
...
// Khai báo các hàm bạn của lớp A
friend void f1(...);
friend double f2(...);
friend A f3(...) ;
...
} ;
// Xây dựng các hàm f1, f2, f3
void f1(...)
{
...
}
double f2(...)
{
...
}
A f3(...)
{
...
}
Cách 2: Dùng từ khóa friend để xây dựng hàm trong định nghĩa lớp. Mẫu viết như sau:
class A
{
private:
// Khai báo các thuộc tính
public:
// Xây dựng các hàm bạn của lớp A
void f1(...)
{
...
}
double f2(...)
{
...
}
A f3(...)
{
...
}
...
} ;
2. Tính chất của hàm bạn
Trong thân hàm bạn của một lớp có thể truy nhập tới các thuộc tính của các đối tượng thuộc lớp này. Đây là sự khác nhau duy nhất giữa hàm bạn và hàm thông thường.
Chú ý rằng hàm bạn không phải là phương thức của lớp. Phương thức có một đối ẩn (ứng với con trỏ this) và lời gọi của phương thức phải gắn với một đối tượng nào đó (địa chỉ đối tượng này được truyền cho con trỏ this). Lời gọi của hàm bạn giống như lời gọi của hàm thông thường.
Ví dụ sau sẽ so sánh phương thức, hàm bạn và hàm thông thường.
Xét lớp SP (số phức), hãy so sánh 3 phương án để thực hiện việc cộng 2 số phức:
Phương án 1: Dùng phương thức
class SP
{
private:
double a; // phần thực
double b; // Phần ảo
public:
SP cong(SP u2)
{
SP u:
u.a = this  a + u2.a ;
u.b = this  b + u2.b ;
return u;
}
};
Cách dùng:
SP u, u1, u2;
u = u1.cong(u2);
Phương án 2: Dùng hàm bạn
class SP
{
private:
double a; // Phần thực
double b; // Phần ảo
public:
friend SP cong(SP u1 , SP u2)
{
SP u:
u.a = u1.a + u2.a ;
u.b = u1.b + u2.b ;
return u;
}
};
Cách dùng
SP u, u1, u2;
u = cong(u1, u2);
Phương án 3: Dùng hàm thông thường
class SP
{
private:
double a; // phần thực
double b; // Phần ảo
public:
...
};

SP cong(SP u1, SP u2)
{
SP u:
u.a = u1.a + u2.a ;
u.b = u1.b + u2.b ;
return u;
}
Phương án này không được chấp nhận, trình biên dịch sẽ báo lỗi trong thân hàm không được quyền truy xuất đến các thuộc tính riêng (private) a, b của các đối tượng u, u1 và u2 thuộc lớp SP.
3. Hàm bạn của nhiều lớp
Khi một hàm là bạn của nhiều lớp, thì nó có quyền truy nhập tới tất cả các thuộc tính của các đối tượng trong các lớp này.
Để làm cho hàm f trở thành bạn của các lớp A, B và C ta sử dụng mẫu viết như sau:
class A; // Khai báo trước lớp A
class B; // Khai báo trước lớp B
class C; // Khai báo trước lớp C
// Định nghĩa lớp A
class A
{
// Khai báo f là bạn của A
friend void f(...) ;
} ;
// Định nghĩa lớp B
class B
{
// Khai báo f là bạn của B
friend void f(...) ;
} ;
// Định nghĩa lớp C
class C
{
// Khai báo f là bạn của C
friend void f(...) ;
} ;
// Xây dụng hàm f
void f(...)
{
...
}
Chương trình sau đây minh họa cách dùng hàm bạn (bạn của một lớp và bạn của nhiều lớp). Chương trình đưa vào 2 lớp VT (véc tơ), MT (ma trận) và 3 hàm bạn để thực hiện các thao tác trên 2 lớp này:
// Hàm bạn với lớp VT dùng để in một véc tơ
friend void in(const VT &x);
// Hàm bạn với lớp MT dùng để in một ma trận
friend void in(const MT &a);
// Hàm bạn với cả 2 lớp MT và VT dùng để nhân ma trận với véc tơ
friend VT tich(const MT &a, const VT &x);
Nội dung chương trình là nhập một ma trận vuông cấp n và một véc tơ cấp n, sau đó thực hiện phép nhân ma trận với véc tơ vừa nhập.
#include <conio.h>
#include <iostream.h>
#include <math.h>
class VT;
class MT;
class VT
{
private:
int n;
double x[20]; // Toa do cua diem
public:
void nhapsl();
friend void in(const VT &x);
friend VT tich(const MT &a, const VT &x) ;
};

class MT
{
private:
int n;
double a[20][20];
public:
friend VT tich(const MT &a, const VT &x);
friend void in(const MT &a);
void nhapsl();
} ;

void VT::nhapsl()
{
cout << "\n Cap vec to = ";
cin >> n ;
for (int i = 1; i< = n ; ++i)
{
cout << "\n Phan tu thu " << i <<" = " ;
cin >> x[i];
}
}

void MT::nhapsl()
{
cout <<"\n Cap ma tran = ";
cin >> n ;
for (int i = 1; i< = n ; ++i)
for (int j = 1; j< = n; ++j)
{
cout << "\n Phan tu thu: "<<i<< " hang "<< i << " cot " << j << " = ";
cin >> a[i][j];
}
}

VT tich(const MT &a, const VT &x)
{
VT y;
int n = a.n;
if (n! = x.n)
return x;
y.n = n;
for (int i = 1; i< = n; ++i)
{
y.x[i] = 0;
for (int j = 1; j< = n; ++j)
y.x[i] = a.a[i][j]*x.x[j];
}
return y;
}

void in(const VT &x)
{
cout << "\n";
for (int i = 1; i< = x.n; ++i)
cout << x.x[i] << " ";
}

void in(const MT &a)
{
for (int i = 1; i< = a.n; ++i)
{
cout << "\n " ;
for (int j = 1; j< = a.n; ++j)
cout << a.a[i][j] << " ";
}
}

void main()
{
MT a; VT x, y;
clrscr();
a.nhapsl();
x.nhapsl();
y = tich(a, x);
clrscr();
cout << "\n Ma tran A:";
in(a);
cout << "\n Vec to x: " ;
in(x);
cout << "\n Vec to y = Ax: " ;
in(y);
getch();
}
II. ĐỊNH NGHĨA PHÉP TOÁN CHO LỚP
Đối với mỗi lớp ta có thể sử dụng lại các kí hiệu phép toán thông dụng (+, -, *, …) để định nghĩa cho các phép toán của lớp. Sau khi được định nghĩa các kí hiệu này sẽ được dùng như các phép toán của lớp theo cách viết thông thường. Cách định nghĩa này được gọi là phép chồng toán tử (như khái niệm chồng hàm trong các chương trước).
1. Tên hàm toán tử
Gồm từ khoá operator và tên phép toán.
Ví dụ:
operator+(định nghĩa chồng phép +)
operator- (định nghĩa chồng phép -)
2. Các đối của hàm toán tử
 Với các phép toán có 2 toán hạng thì hàm toán tử cần có 2 đối. Đối thứ nhất ứng với toán hạng thứ nhất, đối thứ hai ứng với toán hạng thứ hai. Do vậy, với các phép toán không giao hoán (phép -) thì thứ tự đối là rất quan trọng.
Ví dụ: Các hàm toán tử cộng, trừ phân số được khai báo như sau:
struct PS
{
int a; //Tử số
int b; // Mẫu số
};
PS operator+(PS p1, PS p2); // p1 + p2
PS operator-(PS p1 , PS p2); // p1 - p2
PS operator*(PS p1, PS p2); // p1 *p2
PS operator/(PS p1, PS p2); // p1/p2
 Với các phép toán có một toán hạng, thì hàm toán tử có một đối. Ví dụ hàm toán tử đổi dấu ma trận (đổi dấu tất cả các phần tử của ma trận) được khai báo như sau:
struct MT
{
double a[20][20] ; // Mảng chứa các phần tử ma trận
int m ; // Số hàng ma trận
int n ; // Số cột ma trận
};
MT operator-(MT x) ;
3. Thân của hàm toán tử
Viết như thân của hàm thông thường. Ví dụ hàm đổi dấu ma trận có thể được định nghĩa như sau:
struct MT
{
double a[20][20] ; // Mảng chứa các phần tử ma trận
int m ; // Số hàng ma trận
int n ; // Số cột ma trận
};
MT operator-(MT x)
{
MT y;
for (int i=1 ;i<= y.m ; ++i)
for (int j =1 ;j<= y.n ; ++j)y.a[i][j] =- x.a[i][j];
return y;
}
a. Cách dùng hàm toán tử
Có 2 cách dùng:
Cách 1: Dùng như một hàm thông thường bằng cách viết lời gọi
Ví dụ:
PS p, q, u, v ;
u = operator+(p, q) ; // u = p + q
v = operator-(p, q) ; // v= p - q
Cách 2: Dùng như phép toán của C++
Ví dụ:
PS p, q, u, v ;
u = p + q ; // u = p + q
v = p - q ; //v = p - q
Chú ý: Khi dùng các hàm toán tử như phép toán của C++ ta có thể kết hơp nhiều phép toán để viết các công thức phức tạp. Cũng cho phép dùng dấu ngoặc tròn để quy định thứ tự thực hiện các phép tính. Thứ tự ưu tiên của các phép tính vẫn tuân theo các quy tắc ban đầu của C++. Chẳng hạn các phép * và / có thứ tự ưu tiên cao hơn so với các phép + và -
b. Các ví dụ về định nghĩa chồng toán tử
Ví dụ 1 : Trong ví dụ này ngoài việc sử dụng các hàm toán tử để thực hiện 4 phép tính trên phân số, còn định nghĩa chồng các phép toán << và >> để xuất và nhập phân số.
Hàm operator<< có 2 đối kiểu ostream& và PS (Phân số). Hàm trả về giá trị kiểu ostream& và được khai báo như sau:
ostream& operator<< (ostream& os, PS p);
Tượng tự hàm operator>> được khai báo như sau:
istream& operator>> (istream& is,PS &p);
Dưới đây sẽ chỉ ra cách xây dựng và sử dụng các hàm toán tử.
Chúng ta cũng sẽ thấy việc sử dụng các hàm toán tử rất tự nhiên, ngắn gọn và tiện lợi.
#include <conio.h>
#include <iostream.h>
#include <math.h>
typedef struct
{
int a,b;
} PS;
ostream& operator<< (ostream& os, PS p);
istream& operator>> (istream& is,PS &p);
int uscln(int x, int y);
PS rutgon(PS p);
PS operator+(PS p1, PS p2);
PS operator-(PS p1, PS p2);
PS operator*(PS p1, PS p2);
PS operator/(PS p1, PS p2);
ostream& operator<< (ostream& os, PS p)
{
os << p.a << '/' << p.b ;
return os;
}
istream& operator>> (istream& is,PS &p)
{
cout << "\n Nhap tu va mau: '' ;
is >> p.a >> p.b ;
return is;
}
int uscln(int x, int y)
{
x=abs(x);y=abs(y);
if (x*y==0) return 1;
while (x!=y)
{
if (x>y) x-=y;
else y-=x;
}
return x;
}
PS rutgon(PS p)
{
PS q;
int x;
x=uscln(p.a,p.b);
q.a = p.a / x ;
q.b = p.b/ x ;
return q;
}
PS operator+(PS p1, PS p2)
{
PS q;
q.a = p1.a*p2.b + p2.a*p1.b;
q.b = p1 .b * p2.b ;
return rutgon(q);
}
PS operator-(PS p1, PS p2)
{
PS q;
q.a = p1.a*p2.b - p2.a*p1 .b;
q.b = p1.b * p2.b ;
return rutgon(q);
}
PS operator*(PS p1, PS p2)
{
PS q;
q.a = p1.a * p2.a ;
q.b = p1.b * p2.b ;
return rutgon(q);
}
PS operator/(PS p1 , PS p2)
{
PS q;
q.a = p1.a * p2.b ;
q.b = p1.b * p2.a ;
return rutgon(q);
}
void main()
{
PS p, q, z, u, v ;
PS s;
cout <<"\nNhap cac PS p, q, z, u, v: '' ;
cin >> p >> q >> z >> u >> v ;
s = (p - q*z) / (u + v) ;
cout << "\n Phan so s = " << s;
getch();
}
Ví dụ 2 : Chương trình đưa vào các hàm toán tử:
operator- có một đối dùng để đảo dấu một đa thức
operator+ có 2 đối dùng để cộng 2 đa thức
operator- có 2 đối dùng để trừ 2 đa thức
operator* có 2 đối dùng để nhân 2 đa thức
operator^có 2 đối dùng để tính giá đa thức tại x
ơperator<< có 2 đối dùng để in đa thức
ơperator>> có 2 đối dùng để nhập đa thức
Chương trình sẽ nhập 4 đa thức: p, q, r, s. Sau đó tính đa thức: f = -(p+q)*(r-s)
Cuối cùng tính giá trị f(x), với x là một số thực nhập từ bàn phím.
#include <conio.h>
#include <iostream.h>
#include <math.h>
struct DT
{
double a[20];// Mang chua cac he so da thuc a0, a1,...
int n ;// Bac da thuc
};
ostream& operator<< (ostream& os, DT d);
istream& operator>> (istream& is, DT &d);
DT operator-(const DT& d);
DT operator+(DT d1, DT d2);
DT operator-(DT d1, DT d2);
DT operator*(DT d1, DT d2);
double operator^(DT d, double x);// Tinh gia tri da thuc
ostream& operator<< (ostream& os, DT d)
{
os << " Cac he so (tu ao): '' ;
for (int i=0 ;i<= d.n ;++i)
os << d.a[i] <<" " ;
return os;
}
istream& operator>> (istream& is, DT &d)
{
cout << " Bac da thuc: '' ;
cin >> d.n;
cout << ''Nhap cac he so da thuc:" ;
for (int i=0 ;i<=d.n ;++i)
{
cout << "\n He so bac " << i <<" = '' ;
is >> d.a[i] ;
}
return is;
}
DT operator-(const DT& d)
{
DT p;
p.n = d.n;
for (int i=0 ;i<=d.n ;++i)
p.a[i] = -d.a[i];
return p;
}
DT operator+(DT d1, DT d2)
{
DT d;
int k,i;
k = d1.n > d2.n ? d1.n : d2.n ;
for (i=0;i<=k ;++i)
if (i<=d1.n && i<=d2.n) d.a[i] = d1.a[i] + d2.a[i];
else if (i<=d1.n) d.a[i] = d1.a[i];
else d.a[i] = d2.a[i];
i = k;
while (i>0 && d.a[i]==0.0) --i;
d.n=i;
return d ;
}
DT operator-(DT d1, DT d2)
{
return (d1 + (-d2));
}
DT operator*(DT d1 , DT d2)
{
DT d;
int k, i, j;
k = d.n = d1.n + d2.n ;
for (i=0;i<=k;++i) d.a[i] = 0;
for (i=0 ;i<= d1 .n ;++i)
for (j=0 ;j<= d2.n ;++j)
d.a[i+j] += d1 .a[i]*d2.a[j];
return d;
}
double operator^(DT d, double x)
{
double s=0.0 , t=1.0;
for (int i=0 ;i<= d.n ;++i)
{
s += d.a[i]*t;
t *= x;
}
return s;
}
void main()
{
DT p,q,r,s,f;
double x,g;
clrscr();
cout <<"\n Nhap da thuc P '' ;cin >> p;
cout <<"\n Nhap da thuc Q '' ;cin >> q;
cout <<"\n Nhap da thuc R '' ;cin >> r;
cout <<"\n Nhap da thuc S '' ;cin >> s;
cout << "\n Nhap so thuc x: '' ;cin >> x;
f = -(p+q)*(r-s);
g = f^x;
cout << "\n Da thuc f "<< f ;
cout << "\n x = '' << x;
cout << "\n f(x) = '' << g;
getch();
}

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://laithanh.forumvi.com
 
chuong8- Ham ban, dinh nghia phep toan cho lop
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
๑۩۞۩๑ ♥(¯`•▒»¦ηЋǿċ_ßµị_¦«▒• ´¯)♥๑۩۞۩๑  :: Lập trình-
Chuyển đến